Bài tập SQL 02 giải đề thi tuyển lập trình viên của FPT FSOFT

14
15952
This entry is part 7 of 7 in the series Thực hành SQL
78 / 100

Xin chào mọi người mình là anonymous-4 :D, Đây là bài tập SQL 02 trong series hướng dẫn làm bài tập SQL của mình. Mình sẽ tiếp tục giải đề thi tuyển lập trình viên môn SQL Sever của FPT FSOFT. Các bạn đã  sẵn sàng chưa  ? Làm thôi !!! 😀

bài tập sql

Bài tập SQL 02

Bài 1. Hệ thống quản lý giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho phép tiếp
nhận đăng ký từ các khách hàng muốn nhờ giao hàng. Các thành viên sẽ tham gia đăng ký
thực hiện giao hàng (shipper). Hệ thống sẽ cho phép thiết lập các đơn giao hàng phù hợp để
tăng thêm thu nhập cho sinh viên muốn làm ngoài giờ và hỗ trợ tối đa nhu cầu chuyển hàng
của khách hàng. Cơ sở dữ liệu được mô tả như sau:

bài tập sql 02

bài tập sql 02

bài tập sql 02

bài tập sql 02

A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDL trên theo đoạn lệnh dưới đây:
B. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:

Cập nhật

Câu 1: Xóa những khách hàng có tên là “Le Thi A”.

Câu 2: Cập nhật những khách hàng đang thường trú ở khu vực “Son Tra” thành khu vực “Ngu
Hanh Son”.

Truy Vấn

Câu 3: Liệt kê những thành viên (shipper) có họ tên bắt đầu là ký tự ‘Tr’ và có độ dài ít nhất là
25 ký tự (kể cả ký tự trắng).

Câu 4: Liệt kê những đơn hàng có NgayGiaoHang nằm trong năm 2017 và có khu vực giao
hàng là “Hai Chau”.

Câu 5: Liệt kê MaDonHangGiaoHang, MaThanhVienGiaoHang, TenThanhVienGiaoHang,
NgayGiaoHang, PhuongThucThanhToan của tất cả những đơn hàng có trạng thái là “Da giao
hang”. Kết quả hiển thị được sắp xếp tăng dần theo NgayGiaoHang và giảm dần theo
PhuongThucThanhToan

Câu 6: Liệt kê những thành viên có giới tính là “Nam” và chưa từng được giao hàng lần nào.

Câu 7: Liệt kê họ tên của những khách hàng đang có trong hệ thống. Nếu họ tên trùng nhau
thì chỉ hiển thị 1 lần. Học viên cần thực hiện yêu cầu này bằng 2 cách khác nhau (mỗi cách
được tính 0.5 điểm)

Câu 8: Liệt kê MaKhachHang, TenKhachHang, DiaChiNhanHang, MaDonHangGiaoHang,
PhuongThucThanhToan, TrangThaiGiaoHang của tất cả các khách hàng đang có trong hệ
thống

Câu 9: Liệt kê những thành viên giao hàng có giới tính là “Nu” và từng giao hàng cho 10
khách hàng khác nhau ở khu vực giao hàng là “Hai Chau”

Câu 10: Liệt kê những khách hàng đã từng yêu cầu giao hàng tại khu vực “Lien Chieu” và
chưa từng được một thành viên giao hàng nào có giới tính là “Nam” nhận giao hàng

ĐÁP ÁN:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Ok xong :(, mình đã làm xong cái Bài tập SQL 02 này. Không khó nhưng hoa hết cả mắt part2. Mình sẽ làm các đề tiếp theo ở bài viết sau. Mình xin được dừng bài viết tại đây.

Xem các bài tập khác tại đây.

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
14 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments