Các loại biến trong Java

1
8092
This entry is part 3 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo một biến, cách dùng các biến cho hợp lý trong các trường hợp khác nhau. Hiểu về phạm vi hoạt động của các biến, cách khởi tạo một biến.

Cách khởi tạo một biến

Sau đây là một ví dụ

 

Bạn có thể khởi tạo biến bằng một trong hai cách trên. Lưu ý là bạn phải khởi tạo biến trước rồi mới có thể thao tác với biến được.

Các loại biến trong java

 

cac-bien-trong-java

Biến local (hay còn gọi là biến cục bộ)

 • Đây là loại biến được khai báo bên trong một phương thức, các hàm tạo hoặc một khối.
 • Chỉ được sử dụng bên trong phương thức hoặc khối tạo ra nó. Sẽ bị hủy khi kết thúc phương thức hoặc khối lệnh.
 • Không có giá trị mặc định khi vừa khởi tạo.

Cùng xét qua các ví dụ

Các bạn lưu ý

Nếu viết như thế này là sai vì biến tuoi được khai báo trong khối lệnh if { } nên chỉ có thể dùng trong khối lệnh đó mà thôi.

Biến instance

 • Là các biến được khai báo trong một lớp nhưng không nằm trong bất kì một phương thức, một hàm tạo hay khối lệnh nào cả.
 • Các biến khi khởi tạo nếu không gán giá trị thì nó sẽ có giá trị mặc định.Đối với kiểu số thì mặc định là 0, đối với kiểu boolean mặc định là false, đối với kiểu trả về đối tượng thì sẽ trả về null.
 • Các biến này có thể được sử dụng trong bất kì phương thức, hàm tạo,hay khối lệnh nào thuộc lớp chứa nó.

Sau đây là một ví dụ

Biến static
 • Cũng giống như biến instance biến static được khai báo bên trong lớp. Nhưng lại không nằm trong bất kì một phương thức, một hàm tạo hay khối lệnh nào cả.
 • Các biến khi khởi tạo nếu không gán giá trị thì nó sẽ có giá trị mặc định.Đối với kiểu số thì mặc định là 0, đối với kiểu boolean mặc định là false, đối với kiểu trả về đối tượng thì sẽ trả về null.
 • Các biến này có thể được sử dụng trong bất kì phương thức, hàm tạo,hay khối lệnh nào thuộc lớp chứa nó.
 • Các biến static được tạo khi chương trình chạy và chỉ bị hủy khi chương trình dừng.
 • Thường dùng biến static để khai báo các biến hằng.
 • Được khai báo với từ khóa static.
 • Nếu biến static cùng tên với biến cục bộ thì phương thức, hàm tạo hay khối lệnh sẽ ưu tiên sử dụng biến cục bộ trước.

Có thể thấy mặc dù không khai báo trong hàm main nhưng System.out.printfln(tuoi); vẫn in ra 0 là giá trị mặc định của biến tuoi.

Bài học đến đây là kết thúc. Ở bài sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn các phép toán trong java.

 

 

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments