Các đặc điểm mới của c++ so với c

0
1469

Thường khi bắt đầu học năm nhất thì chúng ta sẽ được nhà trường dạy ngôn ngữ c hoặc c++. Vậy bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu những điểm mới của c++ so với c.

Một số điểm mới của c++ so với c

  • C++ bổ sung khả năng lập trình hướng đối tượng (HĐT) với các khái niệm và các thành phần mới như: lớp, đối tượng, sự che dấu thông tin, sự kế thừa, sự đa hình,…Điều đó tạo cho C++ khả năng tổ chức chương trình theo cả phương pháp lập trình hướng chức năng và hướng đối tượng-một ngôn ngữ lập trình lai.
  • Cho phép định nghĩa chồng các hàm, tức là các hàm có thể trùng tên với nhau trong cùng phạm vi định nghĩa và sử dụng.
  • Cho phép các hàm có các tham số nhận giá trị mặc định
  • Bổ sung loại hàm con inline nhằm tăng tốc độ thực hiện các hàm con.
  • Bổ sung các lớp nhập/xuất mới nhằm đơn giản hoá các thao tác nhập/ xuất, tăng tính mở của các thao tác này khi phải nhập/xuất dữ liệu với các kiểu dữ liệu hay các đối tượng mới.
  • Bổ sung các hàm cấp phát và giải phóng vùng nhớ động mới là newdelete.
  • Bổ sung đối tượng, tham số kiểu tham chiếu giúp cho việc sử dụng các tham số của các hàm con được dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Bổ sung loại chú thích mới-chú thích trên một dòng: //
  • Cho phép đan xen giữa khai báo các đối tượng dữ liệu và các lệnh xử lý.

Viết một chương trình c++ đầu tiên

Dưới đây là một chương trình đơn giản in ra dòng chữ “Welcome to C++!” trên màn hình.

Trong c++ đối tượng cout và toán tử dung để in ra màn hình( cũng tương tự như printf() trong c).

endl chính là kí tự xuống dòng( giống như \n).

Bạn phải khai báo namespace std vì nó chứa đối tượng cout dùng để xuất ra màn hình. Nếu không khai báo namespace std thì bạn phải viết tường minh như sau:

 

Vậy là mình đã giới thiệu những điểm mới của c++ so với c rồi. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments