Các phương thức xử lý String trong javascript

0
2270
This entry is part 20 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức xử lý String trong javascript. Mình và các bạn đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript cách để khởi tạo, gán giá trị và thực hiện toán tử nối chuỗi. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu những hàm xử lý chuỗi trong Javascript, để các bạn sử dụng trong quá trình làm việc. Nói là hàm nhưng thực chất đó là những phương thức vì tất cả những hàm đó đều phải sử dụng thông qua đối tượng String. Có khác nhiều phương thức đấy nhưng mình chỉ giới thiệu các phương thức xử lý String trong javascript thường được sử dụng thôi, còn những phương thức ít dùng thì bỏ qua :D.

Các phương thức xử lý String trong javascript

Các phương thức xử lý String trong javascript:

1.length: Xác định độ dài của chuỗi.

Cú pháp:

tên_biến.length

2.indexOf(): Tìm kiếm từ trong chuỗi, xác định vị trí của từ cần tìm nếu tìm thấy trả về vị trí nếu không có trả về giá trị -1.

Cú pháp:

tên_biến.indexOf("từ_cần_tìm_kiếm")

Kết hợp câu lệnh if để kiểm tra xem trong chuỗi có tồn tại từ cần tìm :

3.search(): Như indexOf()

Cú pháp:

tên_biến.search("từ_cần_tìm")

4.replace(): Thay thế chuỗi

Cú pháp:

tên_biến.replace("từ_cần_thay_thế","từ_thay_thế")

Chú ý: Phải khởi tạo một biến mới chứa chuỗi đã thay thế

5.split(): Biến chuỗi thành mảng

Cú pháp:

tên_biến.split("kí_tự_ngăn_cách")

Chú ý: Phải khởi tạo một biến mới chứa chuỗi đã thay thế

Ok ngắn mà gọn, trên đây là những phương thức xử lí chuỗi thường được sử dụng trong thực tế. Mình nghĩ  là các bạn dễ dàng sử  dụng được những phương này phải không ? Nó chẳng có gì khó khăn cả :D, với từng này phương thức là đã đủ dùng rồi. Mình xin được kết thúc bài viết tại đây.

Xem bài viết tiếp theo tại đây

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments