Chế độ strict của JavaScript

0
1140
This entry is part 26 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Chế độ strict của javascript là gì nhỉ ? Strict là nghiêm khắc, nghiêm ngặt, cũng có thể hiểu khi đặt chế độ này thì javascript không còn dễ tính nữa. 🙁

chế độ strict của javascript

Tại sao phải đặt chế độ strict

ECMA-262 phiên bản 5 giới thiệu một biến thể nghiêm ngặt. Thường được gọi là chế độ strict, trong đó có cải tiến chức năng kiểm tra lỗi và bảo mật. Ví dụ, để chặn nguy cơ gõ nhầm tên biến. Việc khai báo biến bắt buộc phải sử dụng từ khóa var. Thêm vào đó, những thay đổi hàm  và các khía cạnh khác cũng giúp chúng ta nâng cao chất lượng mã JavaScript.

 Kích hoạt bằng cú pháp :

"use strict";

Chế độ strict có phạm vi cục bộ tại khối mà nó được sử dụng. Vì thế bạn có thể kích hoạt toàn cục bằng cách đặt dòng use strict ở đầu đoạn mã JavaScript hoặc bạn có thể kích hoạt nó trong một hàm, bằng cách đặt dòng use strict trong chính hàm đó ví dụ như:

Chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm (function) sau nhé.

Một cải tiến khác trong chế độ strict có thể bắt được lỗi đánh máy là tính năng ngăn chặn các biến chưa được khai báo. Tất cả các biến trong  cần được khởi tạo trước khi sử dụng. Ví dụ như câu lệnh dưới đây:

Chế độ strict cũng ngăn chặn việc trùng tên biến trong một đối tượng hoặc một lời gọi hàm:

Đoạn mã trên sẽ gây ra lỗi ở chế độ strict vì biến testVar được thiết lập hai lần trong đoạn mã định nghĩa đối tượng.

BÀI TẬP:

1. Câu lệnh JavaScript nào dưới đây hợp lệ?

 

2 Bạn bắt buộc phải dùng dấu chấm phẩy để kết thúc toàn bộ các câu lệnh JavaScript?

 

Theo mình nghĩ thì chúng ta chưa cần sử dụng chế độ này đâu. Mình chỉ giới thiệu qua để lỡ có gặp thì các bạn không bối rối 😀

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

 

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments