Cách sử dụng define trong C/C++

1
77953
64 / 100

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo define trong c/c++ và cách sử dụng của nó.

Cách khai báo và sử dụng define

Cách khai báo define trong C/C++

#define là tiền sử lý trong ngôn ngữ C/C++ cho phép bạn đặt tên cho một hằng số nguyên hay hằng số thực. Trước khi biên dịch, trình biên dịch sẽ thay thế những tên hằng bạn đang sử dụng bằng chính giá trị của chúng. Quá trình thay thế này được gọi là quá trình tiền biên dịch (pre-compile).

Cú pháp khai báo

Ví dụ:

Trước khi chạy biên dịch chương trình sẽ thay PI bằng giá trị 3.14.

Cách sử dụng define trong c/c++

Trong quá trình sử dụng chúng ta cần tránh đặt các tên define giống các tên biến.

Quá trình trên sẽ biên dịch bị lỗi, lý do là trước khi biên dịch chương trình sẽ thay PI bằng giá trị 3.14. Nên sau khi biên dịch trình biên dịch sẽ gặp câu lệnh 3.14 = 3.14159; dẫn đến bị lỗi biên dịch.

Vì vậy, bạn nên hạn chế tối đa việc sử dụng #define để khai báo hằng số khi không cần thiết. Bạn có thể sử dụng cách khai báo sau để thay thế: const float PI= 3.4;

Ngoài cách dùng như một hằng số ta có thể sử dụng define một cách mền dẻo hơn.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng define để định nghĩa một hàm:

Cách khai báo và sử dụng typedef

Cách sử dụng typedef

Ngôn ngữ chương trình C/C++ cung cấp một từ khóa typedef, mà bạn có thể sử dụng để cung cấp kiểu cho một tên mới.

Ví dụ:

Vậy sự khác nhau giữa define và typedef là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Sự khác nhau giữa typedef và define

  • typedef được giới hạn chỉ cung cấp các tên viết tắt cho các kiểu, trong khi đó #define có thể được sử dụng để định nghĩa tên hiệu cho cả các giá trị, như bạn có thể định nghĩa pi là 3.14, ….
  • Sự phiên dịch typedef được thực hiện bởi bộ biên dịch, trong khi lệnh #define được xử lý bởi bộ tiền xử lý.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments