Đếm số lượng số nguyên tố trong mảng

0
39090

Bài toán: Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng một chiều gồm các số nguyên dương.

  • Input
  • Output

  •  

Giải thích: Ở ví dụ trên có các số nguyên tố là: 3, 5, 5, 7

Ý tưởng đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

  • Đầu tiên bạn phải viết một hàm check để kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không. Hàm check sẽ trả về kiểu bool có giá trị true nếu đó là số nguyên tố. Nếu các bạn chưa biết cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì có thể xem tại đây.
  • Ta khởi tạo một biến count có giá trị là 0. Tiến hành duyệt hết các phần tử trong mảng nếu có phần tử nào là số nguyên tố thì ta tiến hành tăng giá trị của biến count lên một giá trị.
  • Sau khi kết thúc hàm thì ta trả về giá trị của biến count chính là số lượng số nguyên tố có trong mảng.

Xây dựng hàm đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng:

Ta có thể xây dựng các hàm như sau

Code tham khảo

Sau khi chạy chương trình trên ta có kết quả sau

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments