Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương có tăng dần từ trái sang phải

1
17416

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra các chữ số của một số có tăng dần từ trái sang phải bằng code C++

Giới thiệu bài toán kiểm tra số tăng giảm

Đề bài: Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem các chữ số của số nguyên n có tăng dần từ trái sang phải hay không.

Ví dụ:

  • 12346 là số có các chữ số tăng dần từ trái sang phải.
  • 12245 không là số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ý tưởng:

  • Ý tưởng của mình là mình sẽ lưu các chữ số của số nguyên n vào một mảng arrsau đó tiến hành kiểm tra xem các số trong mảng arr có giảm dần hay không. Vì ta lấy các chữ số của số nguyên n theo chiều đằng sau tới. Nên ta phải kiểm tra điều kiện ngược lại, tức số sau phải lớn hơn số trước.
  • Các bạn tiến hành lấy từng chữ số của một số nguyên n sau đó tiến hành lưu vào mảng arr. Lưu ý phải dùng một biến j để làm chỉ số của mảng, sau mỗi lần lưu vào mảng arr thì ta tăng giá trị của j lên một đơn vị.
  • Sau khi lưu các chữ số của số nguyên n vào arr thì các chữ số này sẽ được sắp xếp từ sau tới trước. Vì khi các bạn lấy số ra các bạn lấy từ đằng sau tới.
  • Kiểm tra xem các số trong mảng arr có giảm dần hay không, nếu có thì in ra "YES" nếu không thì in ra "NO".

Code bài giải bằng C++

Sau khi chương trình chạy ta có các kết quả sau

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments