Lệnh break và continue trong java

0
6138
This entry is part 9 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn hai từ khóa break và continue và cách sử dụng chúng trong java. Từ khóa break trong java dùng để thoát một vòng lặp, từ khóa continue được dùng để bỏ tiếp tục vòng lặp.

Từ khóa break trong java

Từ khóa break trong java được sử dụng để dừng thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp for

Với chương trình trên khi i = 5 thì vòng for sẽ kết thúc. Sau đó chương trình sẽ in ra giá trị của i.

Ví dụ sử dụng break với switch-case

Từ khóa continue trong java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định. Với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vòng lặp bên trong đó.

Ví dụ về cách dùng từ khóa continue trong vòng lặp for

Chương trình trên dùng để in ra các số lẻ từ 1 đến 10. Với i mang giá trị chẵn thì lệnh continue được gọi, chương trình sẽ bỏ qua khối lệnh đằng sau nó và tiếp tục tăng giá trị i lên.

Lưu ý: với hai vòng for lồng nhau thì lệnh continue chỉ có tác dụng cho vòng trong nó.

Ví dụ

Sau khi chạy chương trình trên ta nhận được kết quả

 

 

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments