Lệnh break và continue trong javascript

0
2109
This entry is part 16 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về lệnh break và continue trong javascript. Vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ đi tìm đáp án của 3 câu hỏi 😀 Lệnh break và continue là gì ? Tại sao phải sử dụng ? Và sử dụng như thế nào ? Đáp án đã có ở bài viết này và mình là anonymous-4.

Lệnh break

Lệnh break

break được dùng để kết thúc vòng lặp, hoặc cấu trúc switch case, đúng như ý nghĩa của nó break “phá vỡ” nó dùng để “phá vỡ” vòng lặp hoặc cấu trúc switch case.

Mình sẽ làm một ví dụ với vòng lặp for và phân tích nó:

  • Mình khởi tạo một vòng lặp for và cho nó lặp 10 lần
  • Như bình thường thì vòng lặp sẽ in ra giá trị của i từ 1 đến 10
  • Tuy nhiên mình đã sử dụng lệnh break khi i = 4
  • Vòng lặp dừng khi i = 4 in ra chuỗi “Stop !!!”

Tương tự với vòng lặp while

Mình sẽ không làm ví dụ với cấu trúc switch case nữa vì mình đã làm trong bài câu lệnh switch case rồi nhé.

Tại sao phải sử dụng break nhỉ ? Nếu bạn muốn dừng vòng lặp khi không muốn thay đổi điều kiện dừng thì phải dùng break thôi. Cách sử dụng thì gõ break vào nơi bạn muốn dừng là được rồi 😀

Lệnh continue

Khác hoàn toàn với lệnh break, lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn.

Ví dụ:

Vòng lặp for bỏ qua giá trị i = 4;

Vòng lặp bỏ qua giá trị  i%2=0

Tại sao phải sử dụng lệnh continue ? Nếu muốn nhảy bước lặp không dùng continue thì chúng ta phải sử dụng một điều kiện khá xương :D, vậy dại gì mà không dùng continue chứ.

Xem bài viết tiếp theo tại đây

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments