Mảng đa chiều trong ngôn ngữ java

0
5245
This entry is part 11 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mảng đa chiều cũng như cách sử dụng mảng đa chiều trong java.

Mảng đa chiều trong java
Mảng Arrays trong java

Mảng đa chiều trong java

Cú pháp để khai báo mảng đa chiều trong java

Có nhiều cách để khai báo mảng đa chiều trong java nhưng mình khuyên các bạn nên chọn một cách 1 để đồng bộ với các bài sau.

Cú pháp khởi tạo mảng đa chiều trong java

Ví dụ về khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng đa chiều

Kết quả sau khi chạy

Giới thiệu lớp Array trong java

Lớp java.util.Arrays chứa nhiều phương thức static đa dạng để xếp thứ tự và tìm kiếm các mảng, so sánh các mảng và điền các phần tử vào mảng.

STT Tên phương thức và miêu tả
1 public static int binarySearch(Object[] a, Object key)  Tìm kiếm giá trị key trong mảng a[] và trả về chỉ mục của từ khóa tìm kiếm. Phương thức này tìm kiếm theo thuật toán tìm kiếm nhị phân, và mảng này phải được sắp xếp trước khi tìm bằng phương thức này.
2 public static boolean equals(long[] a, long[] a2)  Trả về giá trị true nếu a[] bằng mảng a2[].

Hai mảng được định nghĩa bằng nhau nếu như chúng có cùng số phần tử và các cặp phần tử tương ứng phải bằng nhau. Phương thức này có thể dùng cho tất cả kiểu dữ liệu gốc như int, char, sort

3 public static void fill(int[] a, int val) Gán giá trị val cho tất cả các phần tử của mảng. Phương thức này có thể dùng cho tất cả kiểu dữ liệu gốc như int, char, sort
4 public static void sort(Object[] a) Sắp xếp giá trị các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần.  Phương thức này có thể dùng cho tất cả kiểu dữ liệu gốc như int, char, sort

Bài học của mình đến đây là kết thúc !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments