Mảng một chiều trong ngôn ngữ java

0
8230
This entry is part 10 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu và biết cách sử dụng mảng một chiều trong java.

Mảng một chiều trong java

Mảng là một tập hợp các phần tử có kiểu tương tự nhau mà có vị trí ô nhớ liền kề. Mảng trong Java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau.

Cách khai báo

Ví dụ

Ngoài ra bạn có thể khai báo theo cách sau:

Cách khai báo này giống như cách khai báo mảng trong C/C++. Nhưng mình khuyên các bạn không nên khai báo theo cách này.

Tạo mảng một chiều trong java

Các bạn có thể khởi tạo mảng bằng cách dùng từ khóa new bằng cú pháp:

Bằng cú pháp này bạn vừa khai báo mảng vừa khởi tạo mảng. Nếu bạn khai báo mảng rồi thì có thể khởi tạo mảng bằng cú pháp sau.

Các bạn xem qua ví dụ

Các bạn có thể truy cập đến phần tử  của mảng bằng cú pháp:

Các bạn lưu ý là mảng bắt đầu bằng từ phần tử 0 đến kích_thước_mảng -1.

 

mảng một chiều trong java
Mảng một chiều trong java 

 

Trong ví dụ trên i chạy từ 1 đến 4 và lần lượt gán giá trị của chính nó cho phần tử thứ i của mảng. Chúng ta dùng thuộc tính length để xác định kích thước mảng.

Chúng cùng in giá trị của mảng a ra màn hình

Thay vì bạn viết for(int i ;i < kích_thước_mảng ; i++) thì java hỗ trợ một vòng lặp foreach cho phép chúng ta duyệt qua tất cả các phần tử của mảng. Cú pháp

for ( kiểu_dữ_liệu tên_biến : tên_mảng ){ //khối lệnh }

Trong đó tên_biến được khai báo mới, mà là một kiểu tương thích với các phần tử của mảng bạn đang truy cập. Biến này sẽ là có sẵn trong khối for và giá trị của nó sẽ là giống như phần tử mảng hiện tại.

Cùng xem qua ví dụ

Ở đây mình đã khởi tạo sẵn một mảng float có các giá trị {4.0, 5.0, 6.0, 8.0 } . Biến i được xem như một a[i] và các bạn có thể thao tác với nó.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc.

 

 

 

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments