Mảng trong Javascript

0
6094
This entry is part 15 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Mảng trong javascript là gì ? Tại sao phải sử sụng mảng ? Và sử dụng như thế nào ? Đáp án đã có trong bài viết này  và mình là anymous-4 :v.

mảng trong javascript

Mảng trong javascript là gì, tại sao phải sử dụng mảng  ?

Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, được lưu trữ liên tiếp nhau trong các ô nhớ. Kiểu phần tử có thể  có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự…; cũng có khi ta sử dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử cho một mảng. Cái này mình coppy trên wiki đấy 😀

Theo mình thì mảng có chức năng như biến vậy là dùng để chứa dữ liệu. Tuy nhiên thì mảng nó to hơn, một biến chỉ chứa duy nhất một giá trị còn mảng thì thích bao nhiêu có bấy nhiêu.

Ví dụ nha, một bài tập có 1000 cái tham số chẳng lẽ bạn lại ngồi nhập 1000 cái biến ? Ngốc mới làm vậy, thay vì đó chúng ta sẽ tạo ra một cái mảng là đủ dùng rồi.

Ở javascript trong một mảng các giá trị không cần cùng kiểu dữ liệu, rất dễ dãi phải không 😀

Cách sử dụng mảng:

Khai báo: 

Gồm 3 cách(thấy thuận tay cái nào thì dùng cái đấy):

  1. Đưa giá trị vào luôn khi khai báo.
  2. Khai báo rỗng rồi đưa tham số vào.
  3. Khai báo theo hướng đối tượng.

Đưa giá trị vào luôn khi khai báo:

Cấu trúc:

Trong VD1 mình đã tạo ra mảng và truy xuất giá trị của các phần tử của mảng Array. Ar[0]  chính là phần tử thứ nhất của mảng có giá trị = 1.

Khai báo rỗng rồi đưa tham số vào:

Cấu trúc:

Bạn có thể dùng hàm console.log để truy xuất các giá trị đã khởi tạo của mảng Ar.

Khai báo theo hướng đối tượng:

Cấu trúc:

Tương tự các bạn có thể dùng hàm console.log() để truy xuất giá trị của mảng Ar và Br.

Duyệt mảng bằng for:

Đây chính là truy xuất giá trị của mảng mình thay cách viết thôi :3

Mình đã xử lí tất cả các nội dung cần thiết của mảng trong Javascript. Mình xin được dừng bài viết tại đây.

Xem bài viết tiếp theo tại đây.

 

Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments