Tìm hiểu về Module os trong Python

0
10212
This entry is part 24 of 29 in the series Python Không Khó
81 / 100

Trong bài hướng dẫn này về  Module os của Lập trình không khó, chúng ta sẽ tìm hiểu về Module os và các phương thức của nó. Hơn nữa, chúng ta sẽ nghiên cứu cú pháp và ví dụ về Module os trong Ngôn ngữ lập trình Python.

1. Module os trong Python

Module là một module tích hợp sẵn với Python, module này cho phép chúng ta thao tác với tệp  và thư mục. Hãy cùng tìm hiểu về những tính năng và phương thức mà module os mang lại. Đầu tiên để sử dụng module os, hãy import module os  bằng lệnh import

Hãy cùng xem những phương thức có trong module os bằng hàm dir()

kết quả:

Tính ra thì cũng khá nhiều, tuy nhiên về thực tế thì chúng ta không cần nhớ hết tất cả các hàm, phương thức này. Bản thân tôi cũng chỉ thực sự làm việc với một vài hàm trong module os này, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu chúng cho các bạn.

os.getcwd():

Hàm getcwd() trả về thư mục làm việc hiện tại của một tiến trình.
VD:

os.listdir()

Phương thức này sẽ liệt kê tất cả các tệp, thư mục của đường dẫn được truyền vào

os.walk()

Phương thức này sẽ duyệt qua hệ thống tệp. Tôi sẽ giải thích về hàm này thông qua ví dụ phía dưới.


Kết quả:

os.walk() duyệt tệp trong cây thư mục bằng cách di chuyển cây từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Đối với mỗi thư mục trong cây bắt nguồn từ đầu thư mục (bao gồm cả chính nó), nó mang lại một bộ 3 (dirpath, dirnames, namefile).

  • root: Chỉ: in ra các thư mục từ những gì bạn đã chỉ định.
  • dirs: in ra các thư mục con từ root.
  • files: in ra tất cả các tập tin từ thư mục gốc và thư mục.

Tham số topdown = True bạn có thể bỏ qua hoặc cho nó bằng False để duyệ từ dưới lên

os.chdir()

Phương thức này sẽ thay đổi thư mục làm việc hiện tại

Kết quả:

Như vậy sau khi sử dụng os.chdir() chúng ta đã từ thư mục ban đầu là F:\Idle python sang F:\code.

Tạo thư mục bằng os.mkdir()

Phương thức os.mkdir() cho phép chúng ta tạo thư mục/tệp ở đường dẫn được truyền

Kết quả:

Như bạn thấy trong kết quả thì thư mục testdir đã được tạo

Xóa thư mục bằng os.rmdir()

Module os cũng cung cấp cho chúng ta phương thức os.rmdir() để thực hiện việc xóa thư mục hiện tại

Kết quà:

Như vậy file testdir mới tạo ở trên đã được xóa

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm hiểu ngắn gọn về các phương thưc phổ biến khác nhau của module os . Chúng tôi cũng đã thấy một vài ví dụ ngắn gọn cho mỗi trường hợp. Điều quan trọng là phải hiểu rằng module os còn cung cấp nhiều phương thức khác hưu dụng hơn nữa.

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments