Phương thức trong ngôn ngữ java

0
5901
This entry is part 14 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Một phương thức trong java là tập hợp các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách tạo một phương thức trong ngôn ngữ java.

Cách tạo một phương thức trong java

 • Một phương thức có thể trả về một giá trị hoặc không trả về gì cả
 • Một phương thức có thể có hoặc không có tham số truyền vào

Cùng xem qua một ví dụ

 • public là công khai tức là phương thức này có thể gọi bởi các đối tượng khác.
 • int là kiểu trả về của hàm min(int a, int b)
 • int a, int b là tham số truyền vào hàm
 • return a là hàm min(int a, int b) trả về giá trị của a nếu như a < b

Cú pháp để tạo một phương thức

 • kiểu truy cập: public, private, protected hoặc bạn có thể để trống. Nếu bạn để trống thì mặc định phương thức đó sẽ mang thuộc tính private.
 • kiểu trả về: có thể là các kiểu dữ liệu nguyên thủy: int, float, doule…Hoặc trả về đối tượng hoặc không trả về gì cả (void) .
 • danh sách tham số: là các tham số đầu vào cho phương thức, bạn dùng những biến này để làm việc.
 • return: nếu là kiểu void thì không cần phải return. Bạn phải return một giá trị thuộc kiểu trả về.

Cùng xem ví dụ

Các bạn lưu ý: Hàm main của mình là static nên muốn gọi được hàm max() thì hàm max() cũng phải là static.

Gọi phương thức trong java

Để sử dụng được phương thức thì nó phải được gọi. Khi chương trình gọi một phương thức điều khiển chương trình sẽ sẽ chuyển sang phương thức được gọi. Phương thức chỉ kết thúc khi nó:

 • Gặp lệnh return
 • Khối lệnh trong phương thức đã thực hiện xong

Phương thức Overloading

Khi trong một lớp có hai hay nhiều phương thức trùng tên, khi được gọi thì chương trình sẽ chọn ra phiên phù hợp nhất để thực thi.

Cùng xem qua ví dụ

Có thể thấy khi gọi abs(a) chương trình tự hiểu đó là phương thức int abs( int a ) vì tham số đầu vào có kiểu int.

Lưu ý: Mặc dù cùng tên nhưng các phương thức phải có ít nhất một thuộc tính khác nhau để chương trình phân biệt và thực thi.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

 

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments