Bài tập javascript 10 – Xử lý hiệu ứng cuộn chuột của trang kênh14 phần 2

Bài tập javascript 10 – Xử lý hiệu ứng cuộn chuột của trang kênh14 phần 2

Ở bài tập javascript 10 này, mình sẽ tiếp tục xử lý hiệu ứng cuộn chuột. Ở bài trước mình có bỏ sót một chi tiết nhỏ, mình sẽ xử lý nốt trong bài viết này. Và chúng ta sẽ làm thêm hiệu ứng animation khi cuộn chuột, mình xin được bắt đầu luôn :D. Kiến…