Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java
|

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java

Phát biểu bài toán kiểm tra số nguyên tố: Cho một số nguyên x nhập từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem số x có phải số nguyên tố hay không? Hãy cùng blog Nguyễn Văn Hiếu đi tìm đáp án nhé. Khái niệm số nguyên tố Số nguyên tố là số nguyên dương có…