Bài 67. Cấp phát động mảng 2 chiều trong C

Bài 67. Cấp phát động mảng 2 chiều trong C

Hôm nay Lập trình không khó sẽ cùng bạn thực hiện việc cấp phát động mảng 2 chiều trong C nhé. Mảng 2 chiều là 1 cấu trúc dữ liệu rất là quen thuộc đối với chúng ta. Ở bài trước mình đã có hướng dẫn cấp phát động mảng 1 chiều trong C rồi….

Bài 55. Bài tập mảng 2 chiều có lời giải code C/C++
|

Bài 55. Bài tập mảng 2 chiều có lời giải code C/C++

Trong bài này, Nguyễn Văn Hiếu sẽ cung cấp cho các bạn loạt bài tập mảng 2 chiều có lời giải. Tôi mong rằng bài chia sẻ này giúp các bạn có thể tập luyện và học tốt hơn về phần kiến thức mảng hai chiều. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu…

Bài 54. Mảng 2 chiều trong C
|

Bài 54. Mảng 2 chiều trong C

Mảng là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và được sử dụng rất nhiều trong các bài toán lập trình. Mảng đa chiều là một cấu trúc dữ liệu mảng có nhiều vai trò quan trọng. Với mảng đa chiều, chúng ta thường chỉ sử dụng đến mảng 2 chiều(ma trận) và đôi khi…

Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++ Kiến thức yêu cầu: Nhập xuất mảng 1 chiều Nhập xuất mảng 2 chiều Kiểm tra số nguyên tố Đếm số lượng số nguyên tố mảng 1 chiều Code tham khảo: #include <stdio.h>…