Kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần C/C++

Kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần C/C++

Làm sao để kiểm tra mảng tăng dần hay giảm dần? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn gợi ý ý tưởng giải và lời giải tham khảo. Tuy nhiên, Hiếu khuyến khích các bạn đọc ý tưởng giải và tự làm trước sau đó hãy so sánh với lời giải mẫu của…