Tạo menu đa cấp responsive bằng html css javascript

Tạo menu đa cấp responsive bằng html css javascript

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một menu đa cấp đơn giản bằng html css và thêm một  tí javascript nữa. Tuy làm khá đơn giản nhưng nhìn nó cũng khá mượt 😀 và đặc biệt là nó còn responsive nữa. Mình xin được bắt đầu bài viết Tạo menu…