Bài tập javascript 19 – Hiệu ứng Modal image

Bài tập javascript 19 – Hiệu ứng Modal image

Ở bài tập javascript 19 này chúng ta sẽ viết hiệu ứng Modal image. Hiệu ứng này được sử dụng khi người dùng click vào hình ảnh để xem hình ảnh rõ nét hơn. Nhìn chung thì nó cũng khá dễ thôi, chỉ cần đặt css hợp lý là được rồi. Javascript thì cũng chỉ truy xuất…