Chương trình dự đoán ngôn ngữ như Google Dịch
|

Chương trình dự đoán ngôn ngữ như Google Dịch

Bài toán dự đoán ngôn ngữ Đã bao giờ bạn sử dụng ứng dụng Google dịch và để ý tới chương trình dự đoán ngôn ngữ của Google không? Nếu bạn không để ý hay chưa biết thì hãy xem ảnh chụp màn hình sau đây: Và sau khi bạn nhập thử một văn bản,…