Bài tập javascript 18 – Hiệu ứng Scroll Transition

Bài tập javascript 18 – Hiệu ứng Scroll Transition

Ở bài tập javascript 18 chúng ta sẽ viết hiệu ứng scroll transition. Hiệu ứng scroll transition được sử dụng khá nhiều, vào mấy trang web tin tức như zing.vn, kênh 14 .. Hầu như đều sử dụng hiệu ứng này, nó được sử dụng để quay lại đầu trang. Khi mà người dùng cuộn chuột…