Window Navigator nhận biết thông tin trình duyệt phía client

Window Navigator nhận biết thông tin trình duyệt phía client

Đối tượng window navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window navigator là gì ? và cách sử dụng, mình xin được bắt đầu bài viết. Window navigator Đối tượng navigator cung cấp một số thuộc tính giúp nhận biết các thành…