Merge Sort – Sắp xếp trộn

13
117568

Thuật toán sắp xếp merge sort là một trong những thuật toán có độ phức tạp ở mức trung bình và cùng sử dùng phương pháp chia để trị giống thuật toán sắp xếp nhanh quick sort. Thuật toán này không chỉ áp dụng trong sắp xếp mà còn ở nhiều bài toán khác. Hãy cùng tìm tôi tìm hiểu nhé.

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++.

Ở bài viết này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp merge sort. Đây là một thuật toán rất sắp xếp rất hay và có độ phức tạp thấp hơn.

Lưu ý: Bài viết chỉ mô tả cho việc sắp xếp dãy số tăng dần. Việc sắp xếp dãy số giảm dần sẽ tương tự và bạn đọc tự tìm hiểu

Ý tưởng của thuật toán merge sort

Giống như Quick sort, Merge sort là một thuật toán chia để trị. Thuật toán này chia mảng cần sắp xếp thành 2 nửa. Tiếp tục lặp lại việc này ở các nửa mảng đã chia. Sau cùng gộp các nửa đó thành mảng đã sắp xếp. Hàm merge() được sử dụng để gộp hai nửa mảng. Hàm merge(arr, l, m, r) là tiến trình quan trọng nhất sẽ gộp hai nửa mảng thành 1 mảng sắp xếp, các nửa mảng là arr[l…m] và arr[m+1…r] sau khi gộp sẽ thành một mảng duy nhất đã sắp xếp.

Hãy xem ý tưởng triển khai code dưới đây để hiểu hơn

Hình ảnh dưới đây từ wikipedia sẽ hiển thị cho bạn toàn bộ sơ đồ tiến trình của thuật toán merge sort cho mảng {38, 27, 43, 3, 9, 82, 10}. Nếu nhìn kỹ hơn vào sơ đồ này, chúng ta có thể thấy mảng ban đầu được lặp lại hành động chia cho tới khi kích thước các mảng sau chia là 1. Khi kích thước các mảng con là 1, tiến trình gộp sẽ bắt đầu thực hiện gộp lại các mảng này cho tới khi hoàn thành và chỉ còn một mảng đã sắp xếp.

Minh họa thuật toán sắp xếp merge sort
Minh họa thuật toán sắp xếp merge sort

Cách hàm merge hoạt động khi gộp hai mảng con

Với trường hợp khi 2 mảng con chỉ có 1 phần tử, ta chỉ việc xem phần tử nào nhỏ hơn và đẩy lên đầu, phần tử còn lại đặt phía sau. Do vậy, các mảng con cần gộp lại có tính chất luôn được sắp tăng dần.

Xem thêm: Chuyên mục cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Minh họa thuật toán sắp xếp quick sort sử dụng C/C++

Đánh giá thuật toán sắp xếp merge sort

Độ  phức tạp thuật toán

  • Trường hợp tốt: O(nlog(n))
  • Trung bình: O(nlog(n))
  • Trường hợp xấu: O(nlog(n))

Không gian bộ nhớ sử dụng: O(n)

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.geeksforgeeks.org/merge-sort/
  2. http://bigocheatsheet.com/
Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.
Subscribe
Notify of
guest
13 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments