Viết chương trình tính tích tất cả các ước số lẻ

1
9886

Bài toán: Tính tích các ước số lẻ của số nguyên dương n nhập vào từ bàn phím.

  • Input

  •  
  • Output

  •  

Tích tất cả các ước số của số 15(các giá trị 1, 3, 5, 15) là 225.

Xây dựng chương trình tính tích các ước số lẻ của số nguyên

Tìm các ước số của số nguyên

Để tính tích các ước số của số nguyên thì trước tiên ta phải tìm tất cả các ước số của số nguyên n. Nếu các bạn chưa biết cách tìm các ước số của số nguyên dương n thì có thể xem lại tại đây.

Nhưng bài toán của chúng ta là tính tích các ước số lẻ của số nguyên dương chứ không phải liệt kê chúng ^_^.

Xây dựng hàm tính tích tất cả các ước số

Chúng ta sẽ xây dựng một hàm fun có kiểu trả về là int. Giá tri trả về của hàm chính là tích tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương. Trong hàm fun chúng ta khởi tạo một biến value có giá trị là 1. Sau đó tiến hành kiểm tra tất cả các ước số của số nguyên dương n. Nếu đó chính là số lẻ thì ta tiến hành nhân giá trị đó và gán lại cho value.

Viết chương trình tính tích các ước số lẻ

Code chương trình bằng C++

Dưới đây là code chương trình bằng ngôn ngữ C++ các bạn có thể tham khảo

Sau khi chạy ta có kết quả như sau

Code chương trình bằng C

Sau khi chạy ta có kết quả như sau

Lưu ý: Nếu các bạn code trong visual studio thì các bạn thay hàm scanf bằng scanf_s nhé !

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments