Bài tập javascript 20 – Làm banner đếm ngược thời gian

Bài tập javascript 20 – Làm banner đếm ngược thời gian

Thu qua là đông, đông đi rồi xuân đến. Thế là sắp đến tết rồi :)) vậy nên trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm banner đếm ngược thời gian đến tết :D. Để làm được bài tập này chúng ta cần sử dụng một số phương thức liên quan đến…