Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập Get JSON Data API GIPHY
| | |

Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập Get JSON Data API GIPHY

Tiếp tục với loạt bài viết ” học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập “.Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn xử l ý một danh sách user giả định lấy từ server về. Trong bài viết này chúng ta sẽ get json data từ API GIPHY.   …

Bài tập javascript 20 – Làm banner đếm ngược thời gian

Bài tập javascript 20 – Làm banner đếm ngược thời gian

Thu qua là đông, đông đi rồi xuân đến. Thế là sắp đến tết rồi :)) vậy nên trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm banner đếm ngược thời gian đến tết :D. Để làm được bài tập này chúng ta cần sử dụng một số phương thức liên quan đến…

Bài tập javascript 19 – Hiệu ứng Modal image

Bài tập javascript 19 – Hiệu ứng Modal image

Ở bài tập javascript 19 này chúng ta sẽ viết hiệu ứng Modal image. Hiệu ứng này được sử dụng khi người dùng click vào hình ảnh để xem hình ảnh rõ nét hơn. Nhìn chung thì nó cũng khá dễ thôi, chỉ cần đặt css hợp lý là được rồi. Javascript thì cũng chỉ truy xuất…

Bài tập javascript – Viết hiệu ứng Loading

Bài tập javascript – Viết hiệu ứng Loading

Ở bài tập javascript 16 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hiệu ứng loadding, hiệu ứng này thường được gán với sự kiện onload. Tức là khi chúng ta truy cập vào một trang web thì nó phải load đúng không, lúc này sẽ xuất hiện hiệu ứng loading. Tuy nhiên mặc định thì…

Bài tập javascript 18 – Hiệu ứng Scroll Transition

Bài tập javascript 18 – Hiệu ứng Scroll Transition

Ở bài tập javascript 18 chúng ta sẽ viết hiệu ứng scroll transition. Hiệu ứng scroll transition được sử dụng khá nhiều, vào mấy trang web tin tức như zing.vn, kênh 14 .. Hầu như đều sử dụng hiệu ứng này, nó được sử dụng để quay lại đầu trang. Khi mà người dùng cuộn chuột…

Bài tập javascript 17 – Viết hiệu ứng Loading bằng javascript phần 2

Bài tập javascript 17 – Viết hiệu ứng Loading bằng javascript phần 2

Ở bài tập javascript 17 này, chúng ta sẽ tiếp tục với hiệu ứng loading bằng javascript. Bài này chỉ sử dụng html và css là chính thôi.  Phần javascript chúng ta chỉ cần gọi sự kiện onload để sau khi load nó sẽ bỏ đi cái hiệu ứng này . Okê mình sẽ làm một…

Bài tập javascript 15 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 2

Bài tập javascript 15 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 2

Ở bài tập javascript 15 này, chúng ta sẽ tiếp tục với hiệu ứng chuyển slide ở bài trước thì bằng 2 nút mình đã chuyển qua lại tất cả các slide. Trong bài tập này mình sẽ thêm chuyển động animation vào lúc slide đang được chuyển. Okê mình xin được bắt đầu bài viết….

Bài tập javascript 14 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 1

Bài tập javascript 14 – Viết hiệu ứng chuyển slide nâng cao phần 1

Ở bài tập javascript 14 này, chúng ta sẽ tiếp tục với hiệu ứng chuyển slide nhưng mà nâng cao hơn một tí. Với những bài trước thì ứng với mỗi slide sẽ có một nút. Trong bài tập này chỉ với hai nút next và back chúng ta sẽ chuyển hết các slide. Okê mình…

Bài tập javascript 13 – Viết hiệu ứng tự động chuyển slide

Bài tập javascript 13 – Viết hiệu ứng tự động chuyển slide

Ở bài tập javascript 13 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hiệu ứng tự động chuyển slide. Nhìn chung thì nó cũng đơn giản thôi :D. Chúng ta chỉ cần viết thêm một hàm tự động chuyển slide nữa là được thôi mà. Mình xin được bắt đầu bài viết. Kiến thức cần có:…

Phương thức setTimeout và setInterval trong javascript

Phương thức setTimeout và setInterval trong javascript

This entry is part 34 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Phương thức setTimeout và setInterval là hai phương thức dùng để xử lý thời gian trong javascript. Xử lý như nào thì chúng ta phải đi vào tìm hiểu thôi :D. Nhẫn đạo của mình là tuy ngắn mà gọn và mình là anonymous-4 😀 Phương thức setTimeout và setInterval Hai hàm cơ bản liên…