Viết chương trình tìm số ngày trong tháng

0
67365

Bài toán: Viết chương trình nhập tháng, năm. Hãy tìm số ngày trong tháng đó.

  • Input

  •  
  • Output

  •  

Hướng dẫn tìm số ngày trong tháng

Trong một năm thì các tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11.

Riêng tháng hai nếu là năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngược lại nếu không nhuận thì có 28 ngày.

Như vậy sau khi nhập tháng và năm vào thì ta sẽ kiểm tra tháng đó là tháng mấy. Nếu tháng đó thuộc những tháng {1, 3, 5, 7, 8, 10, 12} thì ta sẽ kết luận tháng đó có 31 ngày. Tương tự những tháng {4, 6, 9, 11} sẽ có 30 ngày. Nếu kiểm tra tháng đó đúng là tháng hai thì ta phải kiểm tra xem năm đó có nhuận không. Nếu nhuận thì tháng đó sẽ có 29 ngày ngược lại thì sẽ là 28 ngày.

Viết chương trình tìm số ngày trong tháng

Xây dựng hàm kiểm tra năm nhuận

Một năm được gọi là nhuận nếu số năm đó chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100. Hoặc năm đó chia hết cho 400.

Ví dụ 2016 là một năm nhuận.

Code

Hoặc nếu viết ngắn gọn như dưới đây cũng được

Xây dựng hàm tìm số ngày trong tháng

Hàm này thì các bạn nên viết dưới dạng switch case sẽ ngắn gọn và logic hơn if else.

Code

Bình thường các bạn hay thấy người ta dùng các lệnh break; sau case. Nhưng khi return thì hàm đã tự động kết thúc nên chúng ta không cần phải dùng lệnh break để nhảy ra khỏi switch case.

Bây giờ ta chỉ cần kiểm soát dữ liệu nhập vào từ hàm main nữa mà thôi. Một tháng hợp lệ sẽ nằm trong đoạn [1;12] và một năm hợp lệ sẽ lớn hơn bằng 0.

Code toàn bộ chương trình

 

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ kiến thức lập trình là sở thích và đam mê của mình!
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments