Sàng nguyên tố Eratosthenes cài đặt bằng C/C++, Java
| |

Sàng nguyên tố Eratosthenes cài đặt bằng C/C++, Java

Sàng nguyên tố Eratosthenes là một thuật toán giúp bạn nhanh chóng liệt kê các số nguyên tố. Đây là một thuật toán tìm số nguyên tố tối ưu khi muốn tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn một số N cho trước (N >=2). Vì đơn giản là số nguyên tố nhỏ nhất…

Thư viện algorithm – Danh sách các hàm trong thư viện algorithm C++

Thư viện algorithm – Danh sách các hàm trong thư viện algorithm C++

Thư viện algorithm trong C++ là một thư viện có sẵn được thiết kế đặc biệt để thao tác với dữ liệu mảng theo phạm vi. Phạm vi có thể hiểu là một chuỗi các đối tượng có thể truy cập thông qua biến lặp hoặc con trỏ. Các hàm này sẽ thực thi trực…

Merge Sort – Sắp xếp trộn
| | |

Merge Sort – Sắp xếp trộn

Thuật toán sắp xếp merge sort là một trong những thuật toán có độ phức tạp ở mức trung bình và cùng sử dùng phương pháp chia để trị giống thuật toán sắp xếp nhanh quick sort. Thuật toán này không chỉ áp dụng trong sắp xếp mà còn ở nhiều bài toán khác. Hãy…

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java
|

Kiểm tra số nguyên tố sử dụng C/C++ và Java

Phát biểu bài toán kiểm tra số nguyên tố: Cho một số nguyên x nhập từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem số x có phải số nguyên tố hay không? Hãy cùng blog Nguyễn Văn Hiếu đi tìm đáp án nhé. Khái niệm số nguyên tố Số nguyên tố là số nguyên dương có…

Thuật toán Quick Sort – Sắp xếp nhanh
| | |

Thuật toán Quick Sort – Sắp xếp nhanh

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Ở bài viết này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp quick sort. Một thuật toán ngay từ…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++
|

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Trong bài viết này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên và minh họa code bằng ngôn ngữ C/C++. Định nghĩa ước chung lớn nhất Ước chung lớn nhất (GCD – Greatest Common Divisor) của 2 số nguyên a và b là số nguyên lớn nhất d thỏa…

Thuật toán sắp xếp bubble sort minh họa code sử dụng c++
| |

Thuật toán sắp xếp bubble sort minh họa code sử dụng c++

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Ở bài viết này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp bubble sort. Nội dung bài viết bao…

Thuật toán sắp xếp selection sort minh họa code sử dụng c++
| |

Thuật toán sắp xếp selection sort minh họa code sử dụng c++

Chào mừng các bạn quay trở lại với blog của Nguyễn Văn Hiếu. Đây là một bài viết trong series các thuật toán sắp xếp có minh họa code sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Bài viết đầu tiên này Nguyễn Văn Hiếu xin giới thiệu tới các bạn thuật toán sắp xếp selection sort. Nội…

Tìm căn bậc hai không dùng sqrt – Cách tính căn bậc hai không dùng hàm
|

Tìm căn bậc hai không dùng sqrt – Cách tính căn bậc hai không dùng hàm

Tìm căn bậc hai không sử dụng hàm sqrt? Bạn nghĩ sao? Hôm nay Nguyễn Văn Hiếu quay lại cùng với một bài toán đơn giản mà phức tạp. Chắc hẳn khi học lập trình bạn nào cũng đã từng tính căn bậc hai của một số. Chắc không ai quên được tên hàm nó…