Kiểm tra form hợp lệ với HTML5 hoặc Javascript
| |

Kiểm tra form hợp lệ với HTML5 hoặc Javascript

Việc kiểm tra form hợp lệ là điều cần thiết trước khi gửi dữ liệu để phòng tránh việc người dùng gửi form mà không điền hoặc điền sai định dạng dữ liệu mà chúng ta mong muốn. Do đó, bài viết này LTKK sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để kiểm…

Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập Get JSON Data API GIPHY
| | |

Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập Get JSON Data API GIPHY

Tiếp tục với loạt bài viết ” học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập “.Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn xử l ý một danh sách user giả định lấy từ server về. Trong bài viết này chúng ta sẽ get json data từ API GIPHY.   …

Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập phần 1

Học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập phần 1

Đúng như tiêu đề của bài viết ” học Javascript – Jquery – Vue js qua từng bài tập ” thì mình sẽ xây dựng các bài tập từ căn bản đến thực tế. Mục đích của loạt bài hướng dẫn này là mình muốn tạo nên một loạt bài viết chất lượng. Trong một…

Popup alert trong javascript | tạo popup alert bằng html css js

Popup alert trong javascript | tạo popup alert bằng html css js

This entry is part 35 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Popup alert là gì thì chúng ta đã biết rồi phải không :D. Nếu bạn nào lỡ quên thì mình nhắc nhẹ nó là hộp thông báo từ trình duyêt. Nó có các phương thức alert(), prompt() , confirm ấy, ở bài viết này thì mình sẽ đi sâu về thằng này một tí. Ngoài…

Cookie là gì ? Tạo cookie với javascript

Cookie là gì ? Tạo cookie với javascript

This entry is part 33 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cookie, cookie là gì ? Tại sao phải sử dụng cookie ? Và làm thế nào để sử dụng ? Chúng ta lại phải đi tìm đáp án cho những câu hỏi tuy quen mà lạ này rồi :D. Mình xin được bắt đầu bài…

Window History tìm hiểu về phương thức back và forward

Window History tìm hiểu về phương thức back và forward

This entry is part 32 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng window history trong javascript. Nghe từ history làm chúng ta mường tượng nó sẽ liên quan đến lịch sử đúng không. Đúng vậy nó chính là lịch sử truy cập của trình duyệt, trình duyệt của mình thì lịch sử trắng luôn. Nên cái…

Window location truy cập URL của trang web

Window location truy cập URL của trang web

This entry is part 31 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Đối tượng window location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window location là gì ? và cách sử dụng các phương thức của đối tượng này, mình xin được bắt…

Window Navigator nhận biết thông tin trình duyệt phía client

Window Navigator nhận biết thông tin trình duyệt phía client

This entry is part 30 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Đối tượng window navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu window navigator là gì ? và cách sử dụng, mình xin được bắt đầu bài viết. Window navigator Đối tượng navigator cung cấp một số thuộc tính giúp nhận biết các thành…

Window screen lấy thông tin màn hình client

Window screen lấy thông tin màn hình client

This entry is part 29 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Khi thiết kế một trang web lúc xử lý hình ảnh chắc chắn chúng ta phải đặt kích thước cho hình ảnh đúng không. Cơ mà màn hình phía client đâu có cố định kích thước. Nếu muốn loại bỏ những sự cố bất ngờ 😀 xảy ra ta  phải biết được kích thước màn…

Các loại hàm trong Javascript

Các loại hàm trong Javascript

This entry is part 27 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Các loại hàm trong javascript được phân thành 2 loại lớn gồm hàm hệ thống như ( alert(), prompt(),…) và hàm do người lập trình tự định nghĩa. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về loại hàm do người lập trình tự định nghĩa. Các bạn đã tìm hiểu khái niệm và cách…