Khóa học Bash Shell cơ bản cho người mới
| |

Khóa học Bash Shell cơ bản cho người mới

Khóa học bash shell cơ bản cho người mới của Lập Trình Không Khó sẽ giúp các bạn nhanh chóng tiếp cận và làm quen với các linux command thông dụng và cách viết bash script. Sau khi học xong tutorial này, bạn sẽ có khả năng tự tìm kiếm các trợ giúp về Bash…

20+ linux command hữu ích dành cho Data Scientist
| |

20+ linux command hữu ích dành cho Data Scientist

Bài viết này của Lập Trình Không Khó sẽ trình bày các linux command hữu ích dành cho dân data scientist. Đây là tổng hợp của bản thân tác giả trong quá trình học tập và làm việc. Danh sách này không bao gồm các command cơ bản của linux như (cd, pwd, ls, ssh,…

Cách chạy command linux ở chế độ backgroud

Cách chạy command linux ở chế độ backgroud

Làm sao để chạy command linux ở chế độ backgroud? Bạn thực hiện kết nối ssh và thực hiện command trên máy tính đó, nhưng bạn muốn command vẫn chạy khi bạn ngắt kết nối ssh? Bài viết này Lập trình không khó sẽ trình bày cách để giải quyết vấn đề này và một…