Bài 32. Biến cục bộ và biến toàn cục

Bài 32. Biến cục bộ và biến toàn cục

This entry is part 30 of 69 in the series Học C Không Khó

Biến cục bộ (global variable), biến toàn cục (local variable) hay biến tĩnh (biến static – static variable) là các loại biến có phạm vi sử dụng khác nhau trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Bài viết này Lập Trình Không Khó sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các khái niệm này. Tất nhiên chúng…