Các hàm xử lý trong javascript

Các hàm xử lý class trong javascript

This entry is part 25 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Các hàm xử lý class trong javascript là gì ? Để viết hiệu ứng bằng javascript chúng ta phải xử lý bằng css , xử lý css chính là thông qua class để xử lý.  Phương pháp hiệu quả nhất hiện nay chính là kết hợp js và css thông qua class để xử lý….