Bài 30. Đệ quy trong C – Hàm đệ quy

Bài 30. Đệ quy trong C – Hàm đệ quy

This entry is part 28 of 69 in the series Học C Không Khó

Hàm đệ quy trong C là các hàm mà bản thân nó có khả năng gọi lại chính nó. Và kỹ thuật này được gọi là đệ quy. Trong bài học này, Lập Trình Không Khó sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về hàm đệ quy, bao gồm: tính chất của hàm đệ quy, ưu…