DOM Document

DOM Document

This entry is part 22 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Mình sẽ cho bạn thấy được sức mạnh của DOM Document ở bài viết này :v. Trong bài viết trước mình đã nêu ra 3 cách truy xuất phần tử HTML, mình nghĩ là phải làm rõ chúng ra trong bài viết này. Okê bắt đầu đọc hiểu nào :D. DOM Document Mình không biết bạn…