Bài tập javascript 9 – Xử lý hiệu ứng cuộn chuột của trang kênh14

Bài tập javascript 9 – Xử lý hiệu ứng cuộn chuột của trang kênh14

Ở bài tập javascript 9 này, mình và các bạn sẽ tiếp tục xử lý hiệu ứng cuộn chuột. Chúng ta sẽ làm hiệu ứng khi cuộn chuột của trang kênh14.vn. Kênh 14.vn có được xem là trang lớn không nhỉ :D, mới học có mấy bài mà chúng ta đã xử lý được hiệu ứng…