Sự kiện (Event) trong Javascript

Sự kiện (Event) trong Javascript

This entry is part 23 of 35 in the series Tự học lập trình Javascript

Sự kiện (Event) trong javascript sẽ giúp chúng ta có những hiệu ứng thật cool ngầu trên một webstie. Vậy sự kiện là gì nhỉ ? Và sử dụng như thế nào ? Xin chào mọi người và mình là anymous-4 :D. Mình sẽ giải quyết cái vấn đề này trong bài viết dưới đây,…