Machine learning là gì? Tổng quan về machine learning
| |

Machine learning là gì? Tổng quan về machine learning

Bài viết này được mình dịch từ bài viết: A Gentle Guide to Machine Learning 1. Machine learning là gì? Machine learning là gì? Machine learning là một lĩnh vực con của Trí tuệ nhân tạo(Artificial Intelligence) sử dụng các thuật toán cho phép máy tính có thể học từ dữ liệu để thực hiện…