[Khóa học tensorflow] Bài 5 – Xây dựng mô hình Neural Network
|

[Khóa học tensorflow] Bài 5 – Xây dựng mô hình Neural Network

This entry is part 6 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này,…

[Khóa học tensorflow] Bài 4 – Xây dựng mô hình logistic regression
|

[Khóa học tensorflow] Bài 4 – Xây dựng mô hình logistic regression

This entry is part 5 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này,…

[Khóa học tensorflow] Bài 3 – Xây dựng mô hình linear regression
|

[Khóa học tensorflow] Bài 3 – Xây dựng mô hình linear regression

This entry is part 4 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này, các…

[Khóa học tensorflow] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong Tensorflow
|

[Khóa học tensorflow] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong Tensorflow

This entry is part 3 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series về khóa học Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học này, các…

[Khóa học tensorflow] Bài 1 – Tổng quan về thư viện Tensorflow
|

[Khóa học tensorflow] Bài 1 – Tổng quan về thư viện Tensorflow

This entry is part 2 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Chào tất cả các bạn, trong bài viết này Nguyễn Văn Hiếu Blog tiếp tục trình bày series khóa học về thư viện Tensorflow. Nếu bạn chưa nắm được thông tin tutorial này, bạn hãy xem bài viết giới thiệu trước tiên nhé. Bài đầu tiên sẽ mô tả chi tiết thông tin về khóa học…

[Khóa học tensorflow] Bài 0 – Giới thiệu về khóa học Tensorflow
| | |

[Khóa học tensorflow] Bài 0 – Giới thiệu về khóa học Tensorflow

This entry is part 1 of 6 in the series Thư viện Tensorflow

Giới thiệu về khóa học tensorflow Chào tất cả các bạn độc giả của Nguyễn Văn Hiếu, nhận thấy hiện tại chưa có một tutorial nào tiếng Việt hướng dẫn học Tensorflow cho nên tôi đã quyết định viết tutorial này. Hiện tại, tôi đang tìm được một khóa học tensorflow rất là hay của…