Phát hiện ảnh nhạy cảm với Deep learning sử dụng AutoKeras

Phát hiện ảnh nhạy cảm với Deep learning sử dụng AutoKeras

Dưới đây là một bài chia sẻ rất hay của một người bạn mà tôi may mắn được quen biết. Do vậy, tôi đã xin phép tác giả cho tôi được chia sẻ lên blog của mình và có ghi nguồn bài viết gốc ở cuối bài viết này. Đây là một bài chia sẻ…