Polars – Xử lý dữ liệu dạng bảng nhanh hơn với Polars

Polars – Xử lý dữ liệu dạng bảng nhanh hơn với Polars

Polars là một thư viện xử lý dữ liệu nhanh và hiệu quả trong Python được viết bằng ngôn ngữ Rust mới ra mắt gần đây. Với tính năng tăng tốc đáng kể so với thư viện pandas chúng ta đã biết, Polars cho phép xử lý các tập dữ liệu lớn mà không gặp…