Bài tập SQL giải bài test SQL cơ bản FPT FSOFT 2018
|

Bài tập SQL giải bài test SQL cơ bản FPT FSOFT 2018

This entry is part 4 of 7 in the series Thực hành SQL

Tiếp tục là một bài test SQL cơ bản của FPT FSOFT năm 2018 vừa rồi. Lập trình không khó bọn mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn mọi người tìm ra đáp án của bài test này. Theo mình bài test này hay đấy vì thế nên mình mới chia sẻ cho các bạn :D….