Thuật toán Prim (Prim’s Algorithm)

Thuật toán Prim (Prim’s Algorithm)

This entry is part 13 of 16 in the series Cấu trúc dữ liệu

Thuật toán Prim (tiếng anh: Prim’s algorithm) là một thuật toán tham lam được dùng để tìm cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree – MST) của một đồ thị liên thông có trọng số. Thuật toán được tìm ra vào năm 1975 và được đặt tên theo nhà nghiên cứu khoa học máy tính…