|

Bài tập sql cơ bản

This entry is part 6 of 7 in the series Thực hành SQL

Dưới đây là tất cả các dạng bài tập cơ bản của SQL Sever, mình nghĩ là sau khi làm được hết những câu hỏi này thì các bạn đã nắm được cách sử dụng SQL Sever rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo đáp án của mình ở phía dưới.

sql cơ bản

Bài tập SQL cơ bản:

Bài 1: Để quản lý Thực tập nghề nghiệp của sinh viên, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu có tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:

Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10))
GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))
SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30))
DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))
HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDL

 

B. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:

I

 1. Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của tất cả các giảng viên
 2. Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của các giảng viên của khoa ‘DIA LY va QLTN’
 3. Cho biết số sinh viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’
 4. Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tênvà tuổi của các sinh viên khoa ‘TOAN’
 5. Cho biết số giảng viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’
 6. Cho biết thông tin về sinh viên không tham gia thực tập
 7. Đưa ra mã khoa, tên khoa và số giảng viên của mỗi khoa
 8. Cho biết số điện thoại của khoa mà sinh viên có tên ‘Le van son’ đang theo học

II

 1. Cho biết mã số và tên của các đề tài do giảng viên ‘Tran son’ hướng dẫn
 2. Cho biết tên đề tài không có sinh viên nào thực tập
 3. Cho biết mã số, họ tên, tên khoa của các giảng viên hướng dẫn từ 3 sinh viên trở lên.
 4. Cho biết mã số, tên đề tài của đề tài có kinh phí cao nhất
 5. Cho biết mã số và tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tập
 6. Đưa ra mã số, họ tên và điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’
 7. Đưa ra tên khoa, số lượng sinh viên của mỗi khoa
 8. Cho biết thông tin về các sinh viên thực tập tại quê nhà
 9. Hãy cho biết thông tin về những sinh viên chưa có điểm thực tập
 10. Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tên các sinh viên có điểm thực tập bằng 0

ĐÁP ÁN

Ok xong phần bài tập sql cơ bản nha !!! Cái này làm nhiều ắt sẽ quen tay, mà cái nào chả vậy 😀

Xem những bài tập nâng cao hơn tại đây

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
32 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments