Xây dựng website chấm code trực tuyến như Luyện Code

Xây dựng website chấm code trực tuyến như Luyện Code

Xuất phát từ nhu cầu muốn xây dựng 1 website chấm code trực tuyến giống như những ông lớn Codeforces, SPOJ, CodeSingnal, … Với những bạn mới học lập trình hoặc còn kém tiếng anh, chưa có người dẫn dắt thì việc tham gia các nền tảng lớn kia sẽ gặp phải nhiều khó khăn….