Câu Lệnh If Else Trong C

Bài 13. Câu lệnh if else trong C

This entry is part 11 of 69 in the series Học C Không Khó

Xin chào các bạn độc giả của khóa học lập trình C, bài học Câu lệnh if else trong C này là bài đầu tiên trong chương Cấu trúc điều khiển và rẽ nhánh. Cấu trúc if else là thành phần được sử dụng gần như trong mọi chương trình phần mềm. Do đó, bạn cần nắm chắc kiến thức về lệnh if else để có thể học tốt các bài tập tiếp theo. Bắt đầu từ bài này thì các bạn sẽ được thực hành nhiều để luyện tập kỹ năng lập trình.

Video hướng dẫn câu lệnh if else trong C

Câu lệnh if

Cấu trúc của câu lệnh if như sau:

Flowchart của trường hợp chỉ có if trông như sau, điều kiện (condition), stament (khối code), còn rest of code là phần code phía sau khối if (nếu có)

Bài 13. Câu lệnh if else trong C
Nguồn ảnh: trytoprogram.com

Code minh họa:

Kết quả chạy thử chương trình:

Câu lệnh if else

Cấu trúc của câu lệnh if else như sau:

Flowchart của cấu trúc if else trong C có quy trình hoạt động như sau:

Bài 13. Câu lệnh if else trong C
Nguồn ảnh: codeforwin.org

Ví dụ minh họa:

Kết quả chạy chương trình:

Cấu trúc if … elseif … else

Cú pháp của cấu trúc này như sau:

Code minh họa:

Kết quả chạy:

Cấu trúc if else lồng nhau

Chính là việc bạn sử dụng một cấu trúc if else khác trong thân của một cấu trúc if else đã có. Xem ví dụ code sau đây để hiểu rõ hơn.

Kết quả chạy thử chương trình:

Bài tập thực hành

Có vô số bài tập về cấu trúc điều khiển đang chờ bạn luyện tập tại website của Luyện Code Online. Truy cập ngay vào link này để thực hành nhé.

Tài liệu tham khảo

  1. https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments