đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương

Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.

  • Input

  •  
  • Output

  •  

Ý tưởng đếm số lượng các chữ số lẻ của số nguyên dương

Để đếm số lượng các chữ số lẻ của số nguyên dương thì ta lần lượt làm như sau:

  • Khởi tạo một biến count với giá trị bằng 0 để đếm các chữ số lẻ.
  • Ta lần lượt lấy từng chữ số của số nguyên dương n ra để xét. Nếu chữ số đó là số lẻ thì ta tăng giá trị biến count lên một đơn vị, ngược lại thì không làm gì cả.
  • Sau khi lấy hết các chữ số của số nguyên dương n ra để xét thì ta tiến hành trả về giá trị của biến count. Tức là trả về số lượng các chữ số lẻ của số nguyên dương.

Lưu ý: Bạn phải dùng vòng lặp do while để kiểm soát giá trị nhập vào n. Nếu người dùng nhập vào giá trị bé hơn 0 thì phải tiến hành nhập lại.

Xây dựng chương trình đếm số lượng các chữ số lẻ

Các bạn cùng xem chương trình sau:

Sau khi chạy chương trình trên ta có kết quả sau:

Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên viết hẳn một hàm để đếm số lượng các số lẻ.

Tương tự các bạn cũng có thể tự viết chương trình để đếm số lượng các chữ số chẵn có trong số nguyên dương.

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments