Hãy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Hãy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Bài toán: Hãy tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n nhập vào từ bàn phím.

 • Input
 • Output

 •  

Cách tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Để tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n thì ta làm lần lượt các bước sau:

 • Dùng một vòng lặp do while để nhập vào số nguyên dương n. Nếu n nhỏ hơn 0 thì ta nhập lại.
 • Ta kiểm tra nếu số nguyên n nếu có một chữ số thì đó chính là chữ số cần tìm.
 • Nếu n có nhiều chữ số thì ta tiến hành lấy từng chữ số của số nguyên dương n ra.
 • Cứ lấy đến khi gặp chữ số đầu tiên.

Xây dựng hàm tìm chữ số đầu tiên của số dương:

 • Kiểu trả về của hàm là kiểu int.
 • Có một tham số đầu vào chính là số nguyên dương n.
 • Tiến hành lấy ra chữ số đầu tiên của số nguyên
 • Trả về giá trị chữ số đầu tiên và kết thúc hàm.

Code tham khảo

Ngoài ra các bạn có thể làm thêm một cách nữa đó là sử dụng string để tìm chữ số đầu tiên, với cách này thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Cách tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương

Đầu tiên các bạn sẽ nhập vào một xâu, sau đó kiểm tra xâu đó có hợp lệ hay không ( một số sẽ không bắt đầu bằng số 0 và tất cả kí tự trong xâu đó chỉ nằm trong khoảng 0-9 ). Nếu không hợp lệ thi các bạn in ra màn hình thông báo và kết thúc chương trình. Nếu hợp lệ thì ta chỉ tiến hành in phần tử đầu tiên của chuỗi ra mà thôi !

Hàm exit() ở trên dùng để thoát chương trình.

Bài viết mình đến đây là kết thúc. Cám ơn các bạn đã theo dõi !

 

 

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
7 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments