Kiểm tra số đối xứng trong C/C++

Kiểm tra số đối xứng trong C++ là một bài toán cơ bản nhằm giúp cho người học lập trình C++ có được các kiến thức về lập trình. Một số được gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải(cách đọc thông thường) và đọc từ phải qua trái đều có giá trị như nhau.

Số đối xứng

Ví dụ số đối xứng: 1, 2, 3, 11, 121, 4994, …

Phân tích bài toán

Theo định nghĩa số đối xứng ở trên. Ta có một số nhận định sau:

  1. Số có 1 chữ số là số đối xứng
  2. Số có số lượng chữ số lẻ sẽ đối xứng qua số ở chính giữa. Như vậy, khi kiểm tra có thể bỏ qua số chính giữa

Có nhiều cách khác nhauđể kiểm tra số đối xứng.

Cách 1: Chứng minh sử dụng định nghĩa

Đảo ngược số ban đầu, kiểm tra số đảo ngược có bằng số ban đầu hay không.

Với cách này, bạn cần sử dụng toán tử chia nguyên / và chia dư % để thực hiện tính toán.

Đây cũng là cách mình sẽ cung cấp code ở phần tiếp theo.

Cách 2:

Coi số cần nhập là một chuỗi kiểu char[] hoặc kiểu string. Như vậy, ta cần kiểm tra từng ký tự ở nửa đầu có giống từng ký tự ở nửa cuối không?

Gọi n là chiều dài của chuỗi s.

Xét i < n/2, kiểm tra nếu tồn tại s[i] != s[n-i-1] thì đó không phải số đối xứng. Ngược lại, đó là số đối xứng.

Nhận xét: 

  1. Cách thứ 2 sẽ khả thi ngay cả khi số bạn nhập vào có tới hàng triệu chữ số.
  2. Xét về tốc độ, cả 2 cách đều có cùng độ phức tạp tuyến tính.

Chủ đề được gợi ý: Cách tìm ước chung lớn nhất

Code kiểm tra số đối xứng C/C++

Code dưới đây được triển khai theo cách thứ nhất.

Ouput:

Chúc các bạn học tốt!

Với cách thứ 2(cá nhân mình đánh giá tốt hơn) bạn cần viết thêm hàm kiểm tra số người dùng nhập có đúng là số không, bao gồm:

  • Chiều dài(số lượng ký tự) phải là số dương
  • Số đầu tiên khác số 0
  • Tất cả các ký tự phải là ký tự số

Lời giải tham khảo:

 

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
11 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments